Tuesday, July 9, 2013

A Trophy Necklace of Little Shiny Words

I'm listening to Norwegian radio right now and I'm discovering something I didn't know before - I actually really like the sound of Norwegian. At the beginning of this experiment (which by now seems so far in the past!) I used to joke that norsk sounds as if somebody was speaking backwards. Well, my friends, it doesn't anymore - at least not when it's spoken fast and fluently. It sounds awesome!

Of course I can't understand anything except for the little words I happen to know and I manage to recognize in the sea of rapid radio Norwegian. It's doing wonders for my feel for the language though. I hear where sentences start and where they end. Oh! Somebody just said "tysk"! And I totally heard it! I bet if I stick with it, I'd recognize even more words, even if the general gist of the conversation is still a mystery.

And now they're talking about the movie Valkyrie. And I didn't miss it!

For the record-keeping purposes only, here are the words that I know in Norwegian (one benefit of using few resources is the ability to track one's progress easily):


en antropologi
en arkitektur
ei avis
  Barcelona
  bare
  bare bra!
en bensinstasjon
en bil
å bli
å bo
  bra
en brus
en by
en båt
en dag
ei dame
  de
  deg
  den
  der
  der borte
  dere
  det
  det går bra!
  du
  ei
en ekspeditør
  en
  engelsk
  er (å være)
  et
en familie
  flink
et fly
  fra
  gammel
  gift
å gjøre
  god
  god tur!
å ha
  ha det bra!
  ha det!
  hallo
  han
  her
å hete
å hilse
  hun
  hva
  hvor
  hvor langt
  hvordan
  hyggelig
  hyggelig å hilse på deg!
  i
  ikke
  Italia
  italiensk
  ja
  jeg
ei jente
å jobbe
  kanskje
et kart
en kilometer
å komme
å koste
ei krone
  langt
  ledig
  litt
  med
  men
en morgen
å møte
  nei
  neste
  Norge
  norsk
 
  og
  også
  OK
  over
en professor
 
å reise
  sammen
  seinere
  seks
å ses
å snakke
  snart
  Spania
  spansk
å stoppe
en student
å studere
 
å ta
  takk
  til
  tilbake
et tog
  Trondheim
en tur
en turist
  tusen
  tysk
  Tyskland
  unnskyld
  velkommen
  vi
  vær så god!
å være
  å
et år
en adresse
  at
  av
  bagasje (uncountable noun)
å betale
å bety
en billett
å bruke
en buss
en bussjåfør
ei bussrute
en busstur
å bytte
  dem
å dra
å drikke
  endelig
  ett
en ettermiddag
  etterpå
å finne
  flott
en flybuss
  for
  forbi
  fram
  først
å
  gjerne
å
  halv
  ham
  hei
en hjelp
å hjelpe
  hvilken
  høyre
  inn
en kafé
en kaffe
  kan (å kunne)
å kjøpe
et kjøpesenter
å kjøre
  klokka er…
ei klokke
en koffert
en kopp
et kort
å kunne
  kvart
å lande
å ligge
en mandag
  meg
  mye
å måtte
  ni
  noen
et nummer
  når
en onsdag
  oss
en overgang
å parkere
en parkeringsplass
en pose
en resepsjon
  rett
å rope
et rundstykke
å se
  selvfølgelig
en sentralstasjon
et sentrum
å sjekke
  skal (å skulle)
et skilt
å skulle
å spise
å spørre
å stenge
en studentby
å stå
  sulten
å takke
en taxi
en taxisjåfør
  ti
en time
en tirsdag
  to
en torsdag
  tre
  utenfor
en vei
  venstre
å vente
ei veske
  vil (å ville)
å ville
  øst
et øyeblikk
  åtte

I may know a few more but in the meantime I feel like these words are my trophies - hanging off my linguistic necklace like shiny white animal teeth of some mythical Nordic beast. I can only imagine how long my necklace will be in 6 more days.